chileviner.com
  óóóLagstiftningóóó  

 


De viktigaste bestämmelserna i den chilenska lagstiftningen om vinproduktion finns i Dekret N° 464 från SAG (Servicio Agrícola y Ganadero, "Styrelsen för jordbruk och boskapsskötsel") under Jordbruksministeriet.

VINREGIONER
Inledningsvis anger dekretet den regionala indelningen av Chile i vinregioner, underregioner, zoner och områden (se Vinregioner). Dessa regioner, zoner eller områden får anges på vinetiketterna.

URSPRUNGSBETECKNING
Vinerna indelas i tre kategorier:
a) Viner med ursprungsbeteckning, D.O. (Denominación de Origen)
b) Viner utan ursprungsbeteckning
c) Bordsviner

D.O.-vinerna måste komma från någon av de angivna vinregionerna och vara gjorda på någon av de druvor som anges i förteckningen nedan, samt uppfylla övriga villkor som gäller för denna kategori.

Vinerna utan ursprungsbeteckning får komma från alla regioner i Chile och vara gjorda på druvorna som anges i förteckningen nedan eller på andra traditionella druvor.

Bordsvinerna är de viner som görs på särskilda druvor för dessa viner.

VINER MED URSPRUNGSBETECKNING, D.O.-VINER
Beteckningen D.O. får bara anges på etiketten om följande villkor är uppfyllda:

- Minst 75 % av druvorna måste komma från det angivna geografiska området.

- Endast följande druvor, eller deras internationellt accepterade motsvarigheter, får användas och anges på etiketten:

Vita viner:
Chardonnay
Chenin Blanc
Gewurztraminer
Marsanne
Moscatel de Alejandría
Moscatel Rosada
Pedro Jiménez
Pinot Blanc
Riesling
Roussanne
Sauvignon Blanc
Sauvignon Gris
Sauvignon Vert
Semillón
Torontel
Viognier

Röda viner:
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Carignan
Carmenère
Cot
Merlot
Mourvedre
Nebbiolo
Petit Syrah
Petit Verdot
Pinot Noir
Portugais Blue
Sangiovese
Syrah
Tempranillo
Verdot
Zinfandel

- Upp till 25 % av vin från andra geografiska områden eller av andra druvor får ingå, med undantag av druvor för bordsvin.

- Vinet skall vara gjort av egna druvor eller av druvor från andra odlare.

- Vinet skall vara buteljerat, eller tappat på annan förpackning, i Chile och får endast säljas i konsumtionsförpackningen.

- D.O.-beteckningen Secano Interior får anges på etiketten om vinet är gjort av druvorna País eller Cinsault från secano-området mellan floderna Mataquito och Bio-Bio.

- För blandviner får upp till tre olika regioner eller underregioner anges på etiketten i fallande ordning efter mängd i vinet, dock minst 15 %, förutsatt att druvorna är av samma årgång. Om regionnamn anges får inte samtidigt namn på underregion ingå.

- De druvor som ingår i ovanstående förteckning får anges på etiketten om minst 75 % kommer från den angivna årgången. Upp till tre druvsorter får anges på etiketten i fallande ordning efter mängd i vinet, dock minst 15 %, förutsatt att vinet bara är gjort på de angivna druvorna och dessa ingår i ovanstående förteckning.

- Årgång får stå på etiketten om minst 75 % av vinet tillhör den angivna årgången.

- Uttrycket "Embotellado en Origen", eller dess synonym på andra språk, får stå på etiketten endast om vinifieringsanläggningen och vingårdarna tillhör eller arrenderas av producenten och ligger inom D.O.-området. Vinifieringen, buteljeringen och lagringen skall ske i en kontinuerlig process och utföras av producenten. Vinkooperativ får använda uttrycket "Embotellado en Origen" endast om druvorna kommer från medlemmar inom D.O.-området, och vinet buteljerats där.

- Beroende på sockerhalten får följande beteckningar anges på etiketterna:

Seco, Sec eller Dry, om restsockerhalten inte överstiger 4 gram per liter. Den får dock uppgå till högst 9 gram per liter om total vinsyra inte understiger restsockerhalten med mer än 2 gram per liter.

Semi Seco, Demi Sec eller Medium Dry, om restsockerhalten överstiger den föregående, men inte överstiger 12 gram per liter.  Den får dock uppgå till högst 18 gram per liter om total vinsyra inte understiger restsockerhalten med mer än 2 gram per liter.

Semi Dulce, Moelleux eller Medium Sweet, om om restsockerhalten överstiger den föregående, men inte överstiger 45 gram per liter.

Dulce, Doux eller Sweet, om restsockerhalten är minst 45 gram per liter.

Andra uttryck för vinets sötma än de ovanstående får inte användas på etiketterna.

- För D.O.-viner anges det geografiska ursprungsområdet på etiketten, föregånget av uttrycket "Denominación de Origen" eller initialerna "D.O.". Följande kompletterande uttryck för kvaliteten, eller deras utländska motsvarighet, får anges på etiketten:

Reserva eller Reservado

Gran Vino

VINER UTAN URSPRUNGSBETECKNING
Viner utan ursprungsbeteckning får ange uttrycket "Vino Elaborado con Cepajes Tradicionales" på etiketten, vilket bordsviner inte får göra.

Viner utan ursprungsbeteckning får ange druvor och årgång på etiketten, om de uppfyller följande villkor.

- Druvsorten måste ingå med minst 75 % i vinet.

- Upp till tre druvsorter får anges på etiketten i fallande ordning efter mängd i vinet, dock minst 15 %

- Årgång får stå på etiketten om minst 75 % av vinet tillhör den angivna årgången.

- Ovanstående uppgifter skall verifieras av SAG eller av företag som auktoriserats av denna myndighet.

Viner gjorda på traditionella druvsorter får inte blandas med bordsviner.

BORDSVINER
På bordsvinernas konsumtionsförpackning skall beteckningen "Vino de Mesa" anges med bokstäver som upptar minst 4 % av etikettens totala höjd och är minst 10 mm höga. Namnet på den ort där vinet är buteljerat får anges med bokstäver som är högst hälften så höga som bokstäverna i uttrycket "Vino de Mesa".

Endast det kommersiella namnet eller varumärket, samt eventuella rekommendationer till konsumenten, får anges på bordsvinernas etikett. Uppgift om druvor, kvalitet eller årgång får inte anges.

 


Vinområden
 

Ursprungsbeteckning

 

 

D. O.-viner

 

Viner utan ursprungsbeteckning


Bordsviner

 

 

 

Druvor i D. O.-viner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerhalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kvalitetsbeteckningar

 

Viner utan ursprungsbeteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordsviner