chileviner.com
  óóóKlimat och Jordmånóóó  

Druvor för vinframställning odlas i Chile huvudsakligen mellan den 30:e och den 38:e breddgraden. Här är landet bara ca 150 km brett och det genomsnittliga tvärsnittet från Stilla Havet till Andernas bergskedja ser ut så här:
 

Vattnet i Stilla Havet är kallt på dessa breddgrader. Humboldtströmmen leder kalla vattenmassor från Antarktis utmed kusten norrut. Närmast havet hindrar en ca 700 meter hög kustbergskedja de kyliga och fuktiga vindarna att nå innanförliggande slättland på 400 - 500 meters nivå. Under sommarmånaderna december - mars blir eftermiddagstemperaturerna 30 - 35°C i detta slättland, men på kvällen rinner den kalla luften från Andernas bergsmassiv ned i området. Temperaturen på natten blir därmed ofta 20° lägre än den högsta dagstemperaturen, vilket gynnar utvecklingen av druvornas kvalitet och smak.

Från de snötäckta Anderna, med upp till 6000 meters höjd, rinner floder i västlig riktning mot havet. Deras floddalar har gett namn åt de chilenska vinområdena. Där floderna bryter igenom kustbergskedjan skapas öppningar för havsvindarna, så att floddalarna i sina nedre delar får lägre eftermiddagstemperaturer och högre luftfuktighet än i de övre delarna. I de norra vinodlingsområdena, vilka ligger på samma avstånd från ekvatorn som Tunisien på norra halvklotet, är solinstrålningen mycket stark, men kustområdena skyddas hela förmiddagarna av dimmoln som driver in från det kalla havet.

Jordmånen på det centrala slättlandet består av erosionsrester från Anderna, som förts dit av floder och vindar. I nuvarande och tidigare flodbäddar har matjord och stenar spolats bort och efterlämnat en stenig mark som är lämplig för odling av kvalitetsviner. Särskilt på kustbergkedjans och Andernas sluttningar finns jordarter med vulkaniskt ursprung.

I de lägre delarna av bergskedjornas sluttningar finns många små avgränsade dalar, som öppnar sig mot olika väderstreck. Där skapas varierande mikroklimat, som ger förutsättningar för odling av viner med speciell "terroir"-karaktär.