Viña Pérez Cruz

© www.chileviner.com

FAKTA

HISTORIK

EXPORTVINER


Etableringsår:
1994

Total export:
 
-

Total kapacitet:
 
- liter

Areal vinodlingar:
 270 ha

Chefs-oenolog: 
 
Germán Lyon L.

Tidigare chefs-oenologer: 
-

Konsulterande oenologer
 -

Ägare: 
 Familjen Pérez Cruz

Adress huvudkontor:
 Gertrudis Echenique 394
 Las Condes
 Santiago

Telefon huvudkontor:
 +56-2-655 13 10

Fax huvudkontor:
 +56-2-655 13 35

E-mail huvudkontor:
 
wines@perezcruz.com 

Web-sida:
 www.perezcruz.com

Svensk importör:
 Terrific Wines
 Djurgårdsvägen 71
 SE-132 46 Saltsjö-Boo
 Tel.+46 8 656 19 22
 info@terrificwines.se

 www.terrificwines.se

Huelquén ligger i sydöstra Maipo-dalen, omkring 30 km söder om Santiago. Det är en klassisk jordbruksbygd med visst inslag av vinodling. Inte så långt därifrån, närmare Maipo-floden, har Viña Santa Rita och Viña Carmen sina bodegor och världsberömda vinodlingar. Här köpte Pablo Pérez Zañartu och hans hustru Mariana Cruz egendomen Fundo Liguai  år 1963 för att ägna sig åt jordbruk och boskapsuppfödning. Lönsamheten blev med tiden inte den bästa och de elva barnen engagerade sig i att finna alternativ användning av marken. De ekonomiska förutsättningarna för vinodling förbättrades dramatiskt i början av 1990-talet och 1994 beslöt familjen gemensamt att anlägga en vingård på egendomen. Redan första året hade de planterat 27 hektar Cabernet Sauvignon och Carmenère.

Under de följande fyra åren såldes druvorna till andra producenter, men år 1998 beslöt man att satsa stort och bildade familjeföretaget Viña Pérez Cruz. Nya vingårdar anlades, stjärn-oenologen Alvaro Espinoza anlitades som konsult och en ny, stor produktionsanläggning påbörjades.

Nu förfogar Viña Pérez Cruz över 140 hektar egna vingårdar med druvorna Cabernet Sauvignon (70 %) och Carmenère (10 %), samt Merlot,  Cot (Malbec), Syrah och Petit Verdot med 5 % vardera Produktionsanläggningen på 6.000 m2 har en kapacitet på 1,3 miljoner liter och är byggd helt i trä. Den har en spektakulär arkitektur med många krökta limträelement och är ritad av den berömde arkitekten José Cruz Ovalle, som utformade Chiles uppmärksammade paviljong vid Världsutställningen i Sevilla 1992.

Vingårdarna ligger dels på sluttningarna av Andernas utlöpare, där marken är lerhaltig men väldränerad, dels på plan mark med steniga jordar. Huvuddelen av druvorna säljs ännu på kontrakt till andra odlare, men allteftersom avtalen löper ut skall den egna produktionen öka. De första vinerna under eget namn har årgång 2002 och släpptes i mycket begränsad omfattning under andra halvåret 2003. År 2007 räknar man med att kunna producera och sälja bortåt 600.000 liter.

Viña Pérez Cruz har för avsikt att bara producera exportviner av hög kvalitet. Hittills har man framställt fem röda viner i tre serier: Reserva, Limited Edition och Liguai. Vid den kanske mest respekterade internationella tävlingen 2003, International Wine Challenge, erövrades en guldmedalj för vinet Limited Edition Syrah Reserva 2002. Samma vin vann också en silvermedalj vid International Wine & Spirit Competition 2003, liksom Cabernet Sauvignon Reserva 2002. Inte dåligt för viner som vid tidpunkten för tävlingarna ännu inte presenterats på marknaden.
 

 

Reserva

 

Limited Edition

 

Liguai

 

 
Detalj av bodegan i trä, ritad av arkitekten José Cruz Ovalle

 

 


Chefsoenologen Germán Lyon

 

 

Ingen liten familj, när alla Pérez Cruz samlas