Viña Lomas de Cauquenes

© www.chileviner.com

FAKTA

HISTORIK

EXPORTVINER


Etableringsår:
1939

Total export år 2005:

Vita/rosé: - liter
Röda: - liter
Totalt: 814.400 liter

 

Export flaskvin år 2005:

Vita/rosé: - liter
Röda: - liter
Totalt: - liter

Chefs-oenolog: 
 Felipe Zuñiga

Tidigare chefs-oenolog: 
 Claudio Barría

 Cristián Merino

Konsulterande oenolog: 
 Claudio Barría

Ägare: 
 Cooperativa Agrícola
 Vitivinícola de Cauquenes
 (C.A.V. eller COVICA)

Adress huvudkontor:
 Avda. Estación Norte 690,
 Casilla 157, Cauquenes

Telefon huvudkontor:
+56 - 73 - 51 20 26 

Fax huvudkontor:
 +56 - 73 - 51 22 74

E-mail huvudkontor:
 
mmolina@
 lomasdecauquenes.cl

Web-sida:
 w
ww.lomasdecauquenes.cl

Svensk agent:
 
Stellan Kramer AB
 Rinkebyvägen 15,
 SE - 182 36 Danderyd
 Tel. +46 8 544 905 90
 Fax +46 8 544 905 99
 info@kramer.se

 www.kramer.se


I likhet med flera andra vinkooperativ tillkom Cooperativa Agrícola Vitivinícola Cauquenes efter den förödande jordbävningen år 1939 i mellersta Chile, som förstörde de flesta vinodlarnas byggnader och utrustning för vinframställning. Vingårdarna var oskadda, men för att kunna fortsätta att göra vin fick man slå sig samman och gemensamt bygga nya produktionsanläggningar. Vid den första skörden år 1940 hade Viña Lomas de Cauquenes, som den kom att kallas efter sitt främsta varumärke, omkring 30 medlemmar i kooperativet och de producerade 850.000 liter vin. Redan 1946 hade kooperativet 115 medlemmar och gjorde 3,8 miljoner liter vin.

Orten Cauquenes ligger mellan Maule-dalen och Itata-dalen, ca 40 mil söder om Santiago och precis på den 36:e breddgraden (se karta). I dag har kooperativet 305 medlemmar i regionen och producerar mer än 16 miljoner liter vin per år. Dessutom tar man emot druvor från andra vinodlare och marknadsför deras viner. Totalt har man en kapacitet att jäsa och lagra 22,5 miljoner liter.

Medlemmarna har totalt 2.200 hektar vingårdar av vilka en stor andel är planterade med den ursprungliga druvan País. Det har tidigare varit den helt dominerande druvan i regionen på grund av att den är rikbärande, lättodlad och tål långvarig torka. Nu sker en successiv övergång till moderna kvalitetsdruvor bland medlemmarna och kooperativet förfogar över en egen plantskola på 55 hektar för försäljning och demonstration av nya varianter, däribland t ex Carignan. Kooperativet svarar också för en omfattande rådgivning till sina medlemmar för att höja kvaliteten på druvorna och samordna leveranserna till produktionsanläggningen.

För att höja värdet på de kvarvarande druvorna País och öka den internationella efterfrågan började Viña Lomas de Cauquenes år 1997 ett arbete med att få internationell certifiering av vissa vingårdar, så att vinet därifrån kunde säljas som s k "Organiskt Vin". Det innebär att inga eller endast godkända kemiska gödnings- eller bekämpningsmedel får användas vid vinframställningen. Redan 1998 kunde man börja sälja det första vinet av druvan País som godkänts som giftfritt odlat.

Omkring 15 % av den totala vinproduktionen från Viña Lomas de Cauquenes går på export, i första hand till USA och England. Det viktigaste målet för kooperativet, utöver att höja kvaliteten på medlemmarnas viner, är att kunna öka exportandelen. England betraktas som den viktigaste marknaden, eftersom exporten dit öppnar vägen också till försäljning i Skandinavien, Holland och Tyskland.

 

Vingård i Cauquenes

Las Lomas Varietales

- Cabernet  Sauvignon

- Merlot

- Chardonnay

- Sauvignon Blanc

- Rosé

Las Lomas Reserva

- Cabernet Sauvignon

- Cot Rouge

- Sauvignon Blanc

Las Lomas Viñas Viejas

 

 


Oenologen Claudio Barría har gjort en stor insats för att främja ekologiskt odlat vin.