Viña La Rosa

© www.chileviner.com

FAKTA

HISTORIK

EXPORTVINER


Etableringsår:
1824

Total export år 2005:

 6.340.000 liter

Total kapacitet:
 
-liter

Areal vinodlingar:
 864 ha

Chefs-oenolog: 
 
José Ignacio Cancino

Tidigare chefs-oenologer: 
 
Ignacio Recabarren
 Adolfo Hurtado

Konsulterande oenolog: 
 
Goetz von Gersdorff

Ägare: 
 Soc. Agrícola La Rosa
 Sofruco (familjen Ossa
)

Adress huvudkontor:
 Coyancura 2283, Of.
 602
 Edificio Paseo Las
 Palmas
 Providencia, Santiago

Telefon huvudkontor:
+56 2 670 06 00   

Fax huvudkontor:
 +56 2 233 03 53

E-mail huvudkontor:
 wines@larosa.cl

Webbsida:
 
www.larosa.cl

Svensk agent:
 
Giertz Vinimport AB
 Bredgränd 2
 SE-111 30 Stockholm
 Tel. +46 8 21 83 88
 Fax +46 8 21 33 82
 info@giertz.se
 www.giertz.se


Familjen Ossa har odlat frukt och vin i Cachapoal-dalen sedan år 1824, då den unge Gregorio Ossa bildade det företag som i dag heter Sofruco. Han var utsänd av sin far, Francisco Ossa y Mercado, en förmögen gruvägare i norra Chile som emigrerat från Spanien i slutet av 1700-talet, och uppdraget bestod i att hitta mark för fruktodling i stor skala. Sofruco är i dag ett betydande exportföretag och producerar mer än ett dussin olika frukter på 1.800 hektar mark.

Redan från början gjorde man vin av franskimporterade plantor i närheten av huvudbyggnaden La Rosa i Peumo, 12 mil söder om Santiago (se karta). Först på 1930-talet tog dock vinodlingen ordentlig fart under den dynamiske Recaredo Ossa, så att man i dag har vingårdar på totalt 450 hektar i Peumo-dalen. Därtill förvärvade Viña La Rosa år 1981 den världsunika dalen La Palmería de Cocalán, med en stor skog av den inhemska palmen "Jubaea Chilensis" med över tusen år gamla exemplar. Bredvid palmskogen har man planterat 135 hektar vingårdar, med plantor av Cabernet Sauvignon och Merlot.

År 1991 köpte Viña La Rosa mark i en isolerad, sluttande dal som heter Cornellana, med  den lägsta punkten på 300 meters höjd. Mikroklimatet är utmärkt för vinodling, men vatten och vägar fick dras fram till den vingård som i dag är 108 hektar stor och planterad med Cabernet Sauvignon och Chardonnay.

Fram till år 1993 framställdes allt vin i en mycket ålderdomlig anläggning, men ett år senare hade man installerat komplett högteknologisk utrustning med en total lagringskapacitet på 17 miljoner liter. Från 1994 började Viña La Rosa buteljera vin under eget namn och redan året därpå fick man utmärkelser vid Vinexpo i Frankrike. Det blev inledningen till en omfattande export, som uppgår till 500.000 lådor om året och beräknas bli fördubblad när de nuvarande vingårdarna på drygt 800 hektar utökats till 1.000 hektar.

Hela 60 % av exporten går till England och 30 % till övriga Europa, medan USA-Kanada svarar för 8 % och Asien för resterande 2 %. I Sverige säljs vin från Viña La Rosa också under namnet Cornellana.


Vinodlingar och palmskog i La Palmería de Cocalán

Varietal

 

Reserva

 

Gran Reserva